Podcasts med forskere og sagsbehandlere

Teledialog er et forsknings- og udviklingsprojekt, som skal forbedre dialogen mellem anbragte børn og unge og deres kommunale sagsbehandlere.

I denne podcast-serie interviewer Katrine Hamborg socialrådgivere og forskere fra Teledialog for at høre, hvilke erfaringer og hvilken viden der er opstået i arbejdet med at bringe anbragte børn og unge tættere på deres kommunale sagsbehandlere igennem chat, sms og video-telefoni.

Du kan enten høre de enkelte podcast herunder eller på soundcloud. Hvis du gerne vil vide mere om Teledialog kan du enten kontakte projektleder Peter Lauritsen eller besøge siden med notater og publikationer.

Teledialog er finansieret af Velux Fonden.

Sagsbehandling med Teledialog (podcast 2 af 5)

I denne podcast taler Katrine med Jeanette, der har været en af projektets deltagende sagsbehandlere. De taler bl.a. om, hvordan det har været at anvende Teledialog i arbejdet som sagsbehandler, og hvordan hun oplever, at Teledialog har ændret kontakten og relationen mellem anbragte børn og unge og deres sagsbehandlere.

Teledialog og forholdet mellem forskning og praksis (podcast 1 af 5)

I denne podcast taler Katrine med Peter Lauritsen, der er professor i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet og har været projektleder på projekt Teledialog. De taler bl.a. om, hvad inddragende forskning og deltagelse er. Og hvad der kan ske, når forskning og praksis møder hinanden, som det er sket i projekt Teledialog.