Talentforløb i innovationsprocesser

I efteråret 2015 er det muligt for max. 5 kandidatstuderende at følge et særligt talentforløb i innovationsprocesser. Forløbet kan søges af studerende ved Institut for Kultur og Kommunikation, Katrinebjerg (informationsvidenskab, digital design og medievidenskab).

Et talentforløb er et tilbud til studerende, der søger faglige udfordringer udover den almindelige undervisning og studerende kan derfor kun deltage, såfremt de samtidig følger 30 ECTS ordinær undervisning.

Studerende, der optages på forløbet, vil blive tilknyttet det kombinerede forsknings- og udviklingsprojekt 'Teledialog med anbragte børn og unge', der undersøger hvordan it kan styrke dialogen mellem kommunale sagsbehandlere og børn/unge anbragt i f.eks. familiepleje eller på institution (læs mere på www.teledialog.au.dk). Projektet udføres i samarbejde med KORA (www.kora.dk) og syv kommuner.

I tilknytning til projektet findes en række opgaver, som kunne være relevante for studerende at arbejde med.

Det drejer sig f.eks. om:

  • Hvordan kan man tilrette deltagende designprocesser med udsatte og marginaliserede borgergrupper?
  • Hvad betyder kommunal innovation? Hvilket potentiale findes og hvilke forhold forhindrer, at innovation kan realiseres?
  • Hvilke erfaringer findes med udviklings- og innovationsprocesser på det sociale område i Danmark?
  • Hvordan gøres innovationsprocesser bæredygtige i forhold til den praksis og organisation hvori de finder sted.

Det vil på baggrund af en dialog med hver enkelt studerende blive afklaret specifikt, hvilke spørgsmål han/hun ønsker at arbejde med. Som talentstuderende vil man skulle samarbejde med andre studerende og med projektets forskere om udviklings- og forskningsopgaver. Der vil selvfølgelig blive givet den nødvendige støtte i form af vejledning og feed-back, men det forventes, at man kan arbejde selvstændigt.

Det specifikke læringsudbytte vil afhænge af, hvilke opgaver man vælger at arbejde med, men hver enkelt studerende vil:

  • Få kendskab til arbejdet med it på det sociale område i Danmark.
  • Få styrket sin viden om etnografiske og kvalitative metoder.
  • Få kendskab til forskningsprojekters udførelse.
  • Få teoretisk og praktisk viden om innovation, design samt sociale medier.

Studerende optages efter ansøgning, som skal indeholde 1) kort motivation for deltagelse i forløbet; 2) karakterliste; 3) cv indeholdende kort beskrivelse af faglig baggrund og kompetencer. Ansøgninger sendes til uddannelsesleder Morten Breinbjerg mbrein@dac.au.dk senest 15/9-2015.

Ved forløbets afslutning udarbejder hver studerende en rapport på 5-7 sider. Der udstedes et særligt  diplom for deltagelse.

For yderligere information kontakt uddannelsesleder Morten Breinbjerg mbrein@dac.au.dk eller lektor Peter Lauritsen peter@dac.au.dk