Dialogmøde med IT-afdelingen, Norddjurs Kommune

02.07.2014 | Lars Bo Andersen

Dialogmøde med IT-afdelingen i Norddjurs Kommune med henblik på afklaring af tekniske og juridiske vilkår for Teledialog.

Forskning