Dialogmøde med Metodecentret

03.04.2014 | Lars Bo Andersen

Dialogmøde med Metodecentret, der er en del af den rådgivende følgegruppe for projekt Teledialog.

Forskning