Teledialog besøger Familiedialog

20.11.2014 | Lars Bo Andersen

Som led i en større erfaringsindsamling omkring social it i Danmark besøger vi projekt Familiedialog i Helsingør Kommune. Erfaringer fra familiedialog og en række andre projekter skal dels informere vores forskning og dels fastholdes i et selvstændigt notat, som bliver rundsendt til Teledialog-kommunerne og offentliggjort på teledialog.au.dk.

Forskning