Teledialog bliver del af helhedsorienterede indsatser for udsatte familier i Silkeborg

30.01.2015 | Lars Bo Andersen

Teledialog bliver del af et forsøg med helhedsorienterede indsatserfor udsatte familier i Silkeborg Kommune. Projektet skal sikre, at ressourcerne samles omkring familiernes behov og skabe en mere sammenhængende og enkel koordinering på tværs af de systemer, der hjælper familiemedlemmerne. Konkret deltager 2 case managers og 4 familier i udvikling af teledialog.

Forskning