Teledialog drager erfaringer fra projekt Virtuel Bostøtte

09.12.2014 | Lars Bo Andersen

Som led i vores erfaringsindsamling laver vi interview og indsamler dokumenter med projekt Virtuel Bostøtte i Aarhus Kommune.

Forskning