Workshop for deltagende kommuner

Tirsdag d. 20. januar 2015 afholdte projekt Teledialog workshop for socialrådgivere og andre ansatte fra de deltagende kommuner på Moesgaard Museum i Aarhus.

Forskergruppen har efterfølgende udarbejdet et notat, der fastholder de centrale temaer, der blev bragt til orde under workshoppen. Et udkast til notatet har været i høring hos de deltagende kommuner.

Vi vil gerne sige tak for en spændende dag i godt selskab!

- Teledialog holdet