Aarhus Universitets segl

Notater og publikationer

Projektbeskrivelse

Download Projektbeskrivelse: Teledialog med anbragte børn og unge (2013)

Download Etiske og juridiske rammer for projekt Teledialog (2013)

Download Informationsfolder til børn og unge (2014)

Evaluering og opsamling

Download Afsluttende evaluering af projekt teledialog (2018)

Download Inspirationsfolder til kommuner (2018)

Download Foreløbige erfaringer med Teledialog i Herning Kommune (2016)

Inspirationsfolder med foreløbelige erfaringer med Teledialog i Herning Kommune.

Forskningsartikler

Download Digitizing and the distance between case managers and placed children in Teledialogue (2018)

En beskrivelse af hvordan Teledialog skabte nye former for 'nærhed' og 'afstand' mellem sagsbehandlere og anbragte børn og unge. Artiklen undersøger både nærhed og afstand i sagsbehandlingspraksis, i konkrete samtalesituationer med børn og unge, og relationen mellem sagsbehandlere og anbragte.

Download Privacy encounters in Teledialogue (2016)

En analyse af hvordan privatliv forhandles af hhv. sagsbehandlere og anbragte børn og unge i relation til hinanden og personer i deres netværk. Artiklen indeholder en række eksempler på forskellige privatlivsforhandlinger og ender med at konkludere, at privatliv er noget vi deler med hinanden frem for noget, vi hver især 'har'.

Download Participation as a matter of concern in Participatory Design - CoDesign (2015)

En teoretisk refleksion over hvad det vil sige at inddrage børn og unge i en designproces. Artiklen er baseret på Aktør-Netværks Teori (ANT) og har to argumenter: 1) at man altid inddrager et netværk af alle mulige andre ting, når man forsøger at inddrage blot en enkelt person samt 2) at inddragelse foregår på alle mulige måder til alle mulige tider.

Download Digitalisering af socialt arbejde - afvikling eller udvikling? Socialrådgiveren nr. 7/15 (2015)

Reflektion over det fysiske møde versus det digitale møde mellem socialrådgivere og anbragte børn og unge.

Download Digital kommunikation mellem anbragte børn og unge og deres kommunale rådgivere. Social Politik Nr 4 (2014).

Præsentation af Teledialog og diskussion af potentialet af ny teknologi på det sociale område i temanummer af tidsskriftet Social Politik.

Konferencer og præsentationer

Download Participation & The Power from Within (2016)

Oplæg på 4S/EASST (international konference for videnskabs- og teknologistudier) om modstand, friktion og distancering som iboende i deltagelse og inklusion.

Download Teledialog: praksisnær forskning og inddragelse (2015)

Oplæg og workshop til Foreningen for Forskning i Socialt Arbejdes (FORSA) årsmøde. Workshoppen var baseret på to udfordringer i Teledialog: 1) Hvordan laver man forskning der både er praksisnær og praksisrelevant og 2) hvordan kan man arbejde med inddragelse af såvel rådgivere som anbragte børn og unge.

Download Relational Empowerment in Teledialogue (2015)

Oplæg om 'relationel empowerment' i Teledialog. Oplægget er baseret på Aktør-Netværks Teori og blev præsenteret på den 2. Nordiske Konference i Science and Technology Studies.

Download What is it? Instrument or Ensemble (2015)

Debatoplæg omkring forskningsinstrumenter med udgangspunkt i Teledialog til internt forskningsseminar hos forskningsprogrammet Mennesker og IT, AU.

Download Teledialogue: Helping social workers establish relevance in diverse data (2014)

Fællesoplæg af Teledialog og Herning Kommune omkring det sammensatte vidensgrundlag, som socialrådgivere agerer ud fra. Anledningen var en konference om Big Data og forbedret vidensgrundlag for fagpersoner generelt.

Download Design af “teledialog”: En problematisering af partnerskabet mellem ANT og Participatory Design (2014)

Paper præsenteret på Dansk STS (DASTS) konferencen i Roskilde d. 12/6 – 2014 i et track om design af teknologi. Paperet er et indlæg i en teoretisk diskussion omkring vilkårende for brugerinddragelse i design.

Download Children’s participation in Teledialogue (2014)

Paper præsenteret hos Centre for Participatory IT, AU i relation til en kommende artikel om begrebet participation i tidsskriftet CoDesign.

Notater

Download Foreløbige forskningsresultater og erfaringer fra projekt Teledialog (2016)

Notat om foreløbige forskningsresultater og praksiserfaringer fra projekt Teledialog. Notatet opsummerer præsentationer og diskussioner fra erfaringsworkshoppen d. 8. juni 2016 på Aarhus Universitet.

Download Nærvær over distance: Erfaringer fra digital bostøtte (specialeartikel, 2016)

Niels Holm Pedersen har skrevet speciale om digital bostøtte i regi af Teledialog. I denne artikel opsummerer han specialets pointer og giver tre gode råd til andre, der vil arbejde med Teledialog-lignende projekter.

Download Foreløbige erfaringer fra projekt Teledialog (2015)

Notat om foreløbige erfaringer med projekt Teledialog i forlængelse af workshop for deltagende
kommuner på Moesgaard Museum d. 20. januar 2015.

Download Hvad er Lync? (2014)

En kort beskrivelse af Microsoft Lync.

Download Opsætning, drift og support af Teledialog (2014)

En kort redegørelse til IT-afdelinger vedrørende opsætning, drift og support af Teledialog.