Aarhus Universitets segl

Inspirationsfolder med foreløbelige erfaringer med Teledialog i Herning Kommune

Projekt Teledialog udgiver en inspirationsfolder med foreløbige erfaringer i Herning Kommune.

Folderen er udarbejdet gennem en række workshops med Teledialog-rådgivere i Herning Kommune i efteråret 2015. Folderen er dels en foreløbig opsamling af rådgivernes erfaringer og dels en inspirationskilde til det videre arbejde med at udvikle og implementere Teledialog i såvel Herning som andre kommuner.


Download folderen ved at klikke på billedet eller her: http://teledialog.au.dk/fileadmin/Teledialog/dokumenter/teledialog_opsamling-herning.pdf